fredag 26 februari 2016

Matematiskt utforskande med Lego

Jag följer olika bloggar,bland annat olika bloggar från förskolor och även Teknikbloggen Norrköpings kommun. I veckan fokuserades det på en artikel från Venue, så här stod det i Teknikbloggen:
Artikeln Förskolebarn använder mätning i legoleken från Venue är egentligen inte en artikel om teknik i förskolan, men jag tycker att den är intressant att lyfta här på bloggen ändå. Artikeln handlar om hur barn mäter när de leker, bygger och konstruerar med lego. Men både leken och artikeln handlar om mer än så, det är språk, kommunikation, problemlösning och tid bland annat. I förskolan jobbar man ju ofta ämnesövergripande, och visst kan vi se glimtar av teknik i barnens lek med lego!
Läs både denna och andra intressanta artiklar här:  Lärarrummet/Venue

Med mitt uppdrag som matematikutvecklare, inriktning förskola, och även till viss del förskoleklass har jag fokus på matematik men som det står i inlägget från Teknikbloggen så arbetar vi i förskolan "ämnesövergripande." Vi har även som mål enligt kommunens verksamhetsidé  att arbeta projektinriktat och se de olika ämnena i ett helhetsperspektiv.
Den matematiska aktiviteten Mäta innehåller mätning av många olika delar som kan ses separat eller samverkande i barnens lek och utforskande. I artikeln nämns flera av dem bland annat i barnens legobygge och i skriften från Skolverket Förskola i utveckling - – bakgrund till ändringar
i förskolans läroplan beskrivs den matematiska aktiviteten mäta på följande sätt
Mäta – 
Uppmärksamma och undersöka olika typer av
egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek,
temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet
och balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta
egenskaper samt se likheter och skillnader.
Skapa representationer av egenskaper och jämförelser
med konkret material, teckningar, bilder, ord och
andra uttrycksformer.


Silverdansens förskola 


Silverdansens förskola 


Nu väntar jag med spänning på att kunna få ta del av studien i sin helhet, gärna genom att få träffa någon av följande personer, vilka är författare till studien. Undrar om de skulle kunna komma och samtala kring sin studie om jag bjuder in till "Fika med forskare"??. Det konceptet har jag hört talas om från en kollega på västkusten. Borde väl fungera även i Norrköping ?


FÖRFATTARNA

Anders AlbinssonAnders Albinsson är universitetsadjunkt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, , Linköpings universitet.

Joakim SamuelssonJoakim Samuelsson bedriver framförallt forskning inom det matematikdidaktiska fältet på institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Maria SimonssonMaria Simonsson är universitets- lektor i förskolans didaktik vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.http://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/forskolebarn-anvander-matning-i-legoleken?l=sv
Uppdatering !!!
Anders Albinsson har mejlat mig länken till studien 

Varsågoda och Tack Anders , nu kan alla få ta del 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:901801/FULLTEXT02.pdf


Varma soliga vårhälsningar/ Margot

gratisbild pixabay.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar