söndag 14 februari 2016

Det är spännande att lyssna på resonemang

Jag har haft ett bedömningstillfälle där jag ville att mina elever skulle visa kunskaper om funktioner och grafer.

Uppgiften handlade om att beskriva två ungdomars längd, hur mycket de växte och när/om de skulle bli lika långa någon gång. Det var en mycket "overklig" uppgift för ungdomarna växte med konstant hastighet varje år men startade på olika längd.

Det som hände var att eleverna behövde resonera med varandra! De behövde diskutera vilka värden som skulle finnas i värdetabellen, vilka värden som skulle finnas på axlarna i koordinatsystemet. De funderade också på vari sambandet bestod. Var det längden som var funktion av tiden eller var det tvärtom? Vilken storhet skulle finnas på x-axeln? Så här i efterhand ångrar jag att de inte fick lösa uppgiften i grupp. Att föra ett resonemang framåt kräver väl ändå att jag har någon att resonera med!?


I en annan klass jobbar vi med algebra och eleverna fick spela "Fyra i rad"
Man slog två tärningar, röd = r och grön = g. Valde sedan bland fyra förvalda uttryck, t ex r + g eller 2r - g.
Och det gällde att välja ett uttryck som fick ett värde som fanns på spelplanen. Och det blev mycket kommunikation.
"Jag väljer 2r - g för jag har en röd 1:a och en grön 5:a och det ger mig värdet 2 - 5 = -3 och det ligger bra till på min spelplan."
Men också en hel del frågeställningar:
Vad betyder det när det står 2(r + g) ? "Vi vet att man ska beräkna parentesen först, men hur skulle man tänka kring 2:an?
Det blir mer motiverande för eleverna att resonera när det handlar om något som de direkt ska utföra :-)

Och sen är det upp till mig att bedöma om deras resonemang befinner sig på en grundläggande nivå eller högre!Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar