fredag 29 januari 2016

Matematik och språk i ett kollegialt lärande


Nu arbetas det för fullt med en uppföljning av höstens kombinerade föreläsning/workshop kring Matematik och språk. Kommunens utvecklingspedagoger inom SoL ; Språk och lärande, Caroline Bötrius och Helena Danielsson har tillsammans med mig genom Matematikcentrum träffat lärare/pedagoger i förskola och förskoleklass. Syftet är att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande, med frågeställningar kring Hur matematik och språk hänger ihop.
Vi har i mindre grupper funderat kring HUR vi kan utgå från barnbokslitteratur för att kunna synliggöra de sex matematiska aktiviterna (Bishop). De finns beskrivna i Förskola i utveckling (Skolverket) och finns även tidigare här på vår blogg. Lärarens/pedagogens kunskap kring de matematiska aktivitererna är ett bra stöd för att kunna synliggöra för barn/elver vad matematik kan vara, men också för att stötta och utmana barnen i det matematiska språket.Till den kommande uppföljningen har deltagarna fått i uppdrag att prova att synliggöra matematikaktiviteterna leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna tillsammans med barn/elever i en barnbok, gärna en faktabok. Nu ser vi fram emot att genom kollegialt lärande ge varandra praktiska exempel.
De har fått förslag på både faktaböcker samt skönlitterära barnböcker från den Bokkanon som tagits fram med hjälp av språkpiloterna i Norrköpings förskolor. Så härligt att se att vi hittar kopplingar som gör att vi ser att Matematik och språksatsning verkligen går hand i hand!
Vi kommer även att prova ett "vandrande grupparbete" med fokus på läsning och samtal kring böcker. Det har jag aldrig provat (ÄN) så det blir extra spännande för mig. Men genom det kollegiala samarbetet med Caroline och Helena blir jag utmanad att prova nya grepp, så härligt !

Matematikcentrum fortsätter även att erbjuda annat innehåll som kopplar samman matematiken i förskolan till ett helhetstänk, det är ju i meningsfulla sammanhang vi alla lär oss bäst, både barn och vuxna. Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen och genom att de är delaktiga och får inflytande i verksamheten skapar vi största möjliga chans till att erövra många olika språk, varav matematik är ett.

Vill avsluta med att citera från Förskola i utveckling- bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (Skolverket 2010) -Allt arbete i förskolan ska vara språkutvecklande och språkets betydelse för barns välbefinnande, kreativitet, lek , sociala samspel och lärande ska lyftas fram.Lärandet ska ske i vardagliga, lekfulla och för barnet funktionella och menigsfulla sammanhang.s.7

Vilka kopplingar till matematik tror du vi kommer att lyfta framöver ?
Fortsätt följa vår blogg så får du svaret ...
Margot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar