torsdag 26 november 2015

Att göra lärandet synligt!

Nu har jag provat, äntligen! 
Under en tid har jag haft som mål att göra en väggmatris kring procent och nu i veckan har vi äntligen börjat arbeta med den. Elever i årskurs 6 löste en uppgift om procent, därefter tittade de på en matris med elevexempel som var uppsatt på väggen. De funderade över vilken nivå just deras lösning var på och satte sedan upp den där. När alla lösningar var uppsatta på väggen tittade gruppen tillsammans på dem. Det blev många diskussioner kring vad som är skillnad i kvalitén och vad som skulle kunna förbättras och utvecklas. En del elever flyttade på sina lösningar. 
Nästa steg vara att lösa en ny liknande uppgift och försöka använda sig av något tips som man fått från de andra lösningarna.

Det som verkligen är jätteroligt är att eleverna står och ”hänger” vid väggmatrisen före/efter lektionstid, de tittar på och diskuterar lösningar. Det här arbetssättet har eleverna aldrig använt sig av tidigare, jag tänker att det är ett bra arbetssätt, men vad tyckte eleverna. 

Jag ställde två frågor till dem:
Hur har du tyckt det har varit att arbeta på det här sättet? 
Har du lärt dig något av att arbeta så här?


”Det var svårt att bedöma sig själv, bra att man får tips på förbättringar”

”Bra, man får liksom bedöma sig själv och se andras lösning”

”När man ser målen och uppgifter ser man vad man måste göra för att komma till A, det är bra”

”Bra, man får lära sig mer om procent. Man får veta hur de andra tänker”

”Mitt i mellan, men bra att man kan se hur andra tänker, men man kanske inte vill visa upp för de andra hur man tänker”

”Man får tänka själv vilken nivå man är. Jag gillar inte att visa upp”

”Roligt, bara kul, jag lär mig”

”Jättepinsamt – men man lär sig när man får titta på andras”Så jätteroligt att eleverna är så positiva - fortsättning följer…
Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar