lördag 16 maj 2015

Vad räknas i förskolan ?

Dags att räkna ner ... 
Nu kanske det räknas hur många dagar det är kvar till den kommande sommarledigheten ?

Men vad räknas i förskolan ? 
Camilla Björklund som jag refererat till i tidigare blogginlägg har även skrivit en bok som heter " Vad räknas i förskolan? ( 2013). I boken beskriver författaren grundläggande förmågor i matematik som barn utvecklar i samspel och kommunikation med andra. Boken bygger på den internationella forskningen inom området och ny praxisnära forskning från nordisk förskoleverksamhet. Autentiska exempel från verksamheten varieras med teoretiskt förankrad diskussion i syfte att ge läsaren stöd för sin professionsutveckling. Med ökade kunskaper om matematiska förmågor och färdigheternas grunder har lärare en större beredskap att möta och stödja varje barns lärande och utveckling.


Räkna är en av de sex matematiska aktiviteterna (Bishop) som ofta hänvisas till när vi talar om förskolans matematik. Kopplingen mellan Mäta och Räkna är spännande att fundera kring. 
På Skolverkets sida Lärportalen Matematiklyftet ( Skolverket) beskrivs sambandet i modulen Räkna på följande sätt Läs gärna vidare där ! 


https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/forskola/newlink7915/newlink4194?_adf.ctrl-state=um060fblu_586&_afrLoop=610837063920784

Jag ska nu försöka räkna ut, eller rättare sagt planera in, antalet föreläsningar/workshop som Matematikcentrum kan erbjuda i höst. En nyhet är ett spännande samarbete med Caroline Bötrius och Helena Danielsson som är föreläsare i kommunens SoL- insats ( Språk och Lärande ) Vi tänker koppla ihop "Matematik och Språk" i en gemensam föreläsning med syftet att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande ! 
Det kommer även att finnas ytterligare tillfällen för kollegialt lärande i de föreläsningar/workshop som vi erbjudit tidigare, om det är några som inte haft möjlighet att delta ännu. Gäller Inspirationsföreläsningen "Matematik och Lärplattan" samt "Matematik ute". Till de som vill fördjupa sin kunskap kring att dokumentera olika lärprocesser erbjuder vi "Lärplattan som verktyg för dokumentation med förskolans matematik i fokus" där min kollega Maria Ohlsson kommer att utmana oss. Hon är en av de kollegor som tillsammans med Heléne Berggren och mig välkomnar er till Matematikcentrum. Är ni nyfikna att delta i föreläsningar kontakta er förskolechef , eller kontakta Matematikcentrum via mejl. Det finns även möjlighet att besöka Matematikcentrum som finns i lokaler på Silverdansens förskola - skola - fritidshem i Norrköping. Matematikcentrum står för " Förskolans matematik i ett helhetstänk"
 - En mötesplats för kunskap, inspiration och kollegialt lärande med matematik i fokus 

Välkomna med anmälningar samt övriga tankar till 
margot.andersson@ edu.norrkoping.se 

Nu räknar jag antalet dagar till anmälningarna ramlar in och att värmen kommer tillbaka .... 
Margot 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar