lördag 7 februari 2015

Matematik i förskolan

Arbetet med matemaik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barn i grundläggande aktiviteter med t.ex. tal, geometri och mätning. Verksamheten ska bidra till att utveckla barns förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar med olika uttrycksformer.

Matematiken ska kopplas till förskolans arbete inom andra områden, som språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik.Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar , uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang. 


Och hur kan vi i förskolan då agera för att ge bästa förutsättningar ? 
Ett sätt kan vara att utgå från de sex matematiska aktiviteterna som kan läsas mer om i skriften  
från Skolverket. De kan fungera som ett stöd för oss som arbetar i förskolan att kunna arbeta med med  alla matematikmålen i Lpfö98/10.
Här kommer exempel på ett av de sex matematiska aktiviteterna 
Läs gärna mer på Lärportalen för Matematik (Skolverket) Konstruera Innebär bland annat att sortera föremål utifrån olika egenskaper som tex form. Ett suveränt sätt är att låta barnen bli delaktiga genom att fota olika former som de är nyfikna på, och sedan skapa representationer genom olika material. Om vi ökar vår "hörstyrka" och verkligen lyssnar på barnen kan det ge upphov till många reflekterande samtal och utveckla resonemansförmågan. 
Genom dokumentation kan vi få syn barnens nyfikenhet och utmana dem vidare 


Inte så svårt att se vilken form de representerar här , eller hur ? 
Nu med all snö som just nu är "krambar" blir det kanske fokus på klot den här veckan ? 

Återkommer med de fem övriga matematikaktiviteterna framöver 
Kanske blr det Mäta nästa gång ? mäta snödjupet kanske fångar några barn ? 

Jag hoppas verkligen att vi får behålla snön några veckor till , det är ju snart sportlov ! 
Skidorna står och väntar i garaget och jag har bara att kliva ut i min trädgård,så finns där ett skidspår 
Hoppas få se lite mer av solen 🌞 också framöver ! 
Den är ju också cirkelformad

Margot 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar