torsdag 4 december 2014

Att utveckla matematiken med lärplattan !

Under hösten har Matematikcentrum erbjudit tillfällen för förskolans pedagoger i Norrköping 
att träffas och lära tillsammans med Lärplattan som utgångspunkt ! 
Vi använder oftast begreppet Lärplatta för att vi använder den till "lärande tillsammans" med barnen.
Träffarna har börjat med att uppdatera oss på de Matematiska aktiviteterna : Lokalisera , konstruera , mäta, räkna , leka och förklara , för att övergå till hur de Matematiska aktiviteterna kan kopplas till olika appar på Lärplattan. Appar som är anpassade för att kunna användas till att dokumentera barnens matematiklärande har vi också kikat närmare på . 
Att få konkreta tips på appar och hur de kan användas pedagogiskt är en del av de förväntningar som vi ofta möter och som också är den del som är svårast att dela med sig av . Vi vill helst tipsa om appar som inte innehåller reklam eller "köp i appen" utan är s.k barnsäkrade appar. Det kommer också nya appar hela tiden och en del är faktiskt gratis vid enbart speciella tillfällen. 
Att ta del av Skolappar.se är ett mycket bra sätt hitta rätt ! Där finns olika kategorier att söka på , ålder , ämne, pris osv. De flesta apparna är inte pedagogiska i sig , utan blir det med det förhållningssätt vi använder. Viktigt är att själv prova dem och sedan introducera dem tillsammans med barnen ! 
Att använda följande frågor för reflektion kring hur vi på bästa sätt kan använda Lärplattan tillsammans med barnen för att skapa samspel och delaktighet kan verkligen rekommenderas. Jag har av kollegor jag träffar och genom  Facebook - gruppen Förskolans matematik förstått att många förskolegrupper nu i sin Adventskalender fokuserar extra mycket på Matematik , så bra sätt att låta problemlösningsförmågan få stor plats. Att barnen får ett uppdrag av Tomten varje dag ger ju många tillfällen till att lära tillsammans och går att variera så alla barn kan delta och lära av varandra 
På en avdelning på Silverdansens förskola fick barnen prova att mäta rummets bredd , tänk att det går åt olika många barn,  beroende på hur långa armar man har ! 
Undrar varför tomten vill veta rummets bredd , skulle han kanske bygga ett lika stort byggrum till tomtenissarna som han sett att barnen har ??? 
Tur att de kunde hjälpa honom ! 


Nu ger jag i uppdrag till Tomten att se till att verkligen ALLA barn får lika stor möjlighet att möta matematik på ett Lustfyllt sätt ! 
Ni som möter barn kan gärna få hjälpa Tomten 
Önskar er en spännande vecka med många matematiska uppdrag
Margot 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar