tisdag 15 april 2014

Det kollegiala lärandet ger stora ringar på vattnet !

Att få ta del av andras dokumentationer kring förskolebarns matematiserande 
och att få prova på olika  uttryckssätt är en väg att synliggöra 
de matematiska aktiviteter som utgör grunden för matematik       
Att kunna lokalisera ,förklara ,leka , designa ( konstruera) mäta och räkna är innehåll som ingår i de fyra matematikmålen i läroplanen (Lpfö98/10 ) och hur man kan synliggöra detta fick vi många konkreta exempel på .


Tack till  de förskolechefer och verksamhetsansvariga från Utbildningskontoret som hade möjlighet att delta och ett ännu större tack till alla Mattepiloter för den här terminen ! 


Ser nu fram emot lite ledighet och den traditionella resan på torsdag ! 
Ha en skön och solig Påsk /Margot 


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar